Vo videách sa dozviete viac o nedostatku aromatickej dekarboxylázy
L-aminokyselín.

Rozhovory s poprednými osobnosťami v oblasti medicíny.


PrezentácieZAREGISTRUJTE SA A ZISTÍTE VIAC O OBJEKTÍVNYCH AJ SUBJEKTÍVNYCH PRÍZNAKOCH NEDOSTATKU DEKARBOXYLÁZY AROMATICKÝCH L-AMINOKYSELÍN


Získať viac informácií