Klinické prejavy pacientov s nedostatkom dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín.

Zvoľte profil pacienta, ktorý chcete zobraziť

Pacient 1: žena vo veku 5 mesiacov s vývinovým oneskorením a dystóniou.

Pacientka nie je skutočná. Hypotetický profil založený na skutočných nálezoch pacientov.
Anamnéza a prejavy1
 • Prejavila sa nestabilita telesnej teploty a problémy s dojčením ihneď po narodení.
 • Nadmerná podráždenosť zaznamenaná po 2,5 mesiaci vrátane úľakovej reaktivity na zvuky a náhle pohyby.
 • Okulogyrické krízy, ktoré sa začali vo veku 3 mesiacov, zvyčajne sa vyskytujú neskoro popoludní alebo večer, so zvýšenou frekvenciou a závažnosťou počas nasledujúcich 2 až 5 mesiacov.
 • Axiálna hypotónia.
 • Odchýlka hlavy na pravú stranu.
 • V polohe na bruchu nedočiahne na predmety, nedokáže sa prevrátiť alebo zdvihnúť hlavu.
 • Ptóza, mióza, nazálna kongescia, slintanie.
 • Liečená klonazepamom, ktorý nebol účinný pri zmierňovaní okulogyrických kríz.


Vyšetrenie zobrazovacou metódou1
 • MRI mozgu: normálne.


 • Laboratórny nález1
 • Metabolický skríning: normálny.
 • Plazmatická aktivita dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín: nezistiteľná.

 • Analýza metabolitov neurotransmiterov v CSF
  Metabolity Výsledok
  3-OMD 1439 nmol/L Vysoký
  5-HIAA 9 nmol/L Nízky
  HVA 14 nmol/L Nízky
  Pteríny Normálne Normálny

  3-OMD = 3-0-metyldopa, 5-HIAA = kyselina 5-hydroxyindoloctová, CSF = mozgovomiechový mok, HVA = kyselina homovanilová, MRI = magnetická rezonancia.

  Pacient 2: 17-ročný muž s dystóniou nejasnej etiológie.

  Pacient nie je skutočný. Hypotetický profil založený na skutočných nálezoch pacientov.
  Anamnéza a prejavy2
  • Pôvodne diagnostikovaná detská mozgová obrna vo veku 6 mesiacov po prejavení problémov s kŕmením, hypotónie, epizódach zaskočenia jazyka a okulogyrických kríz.
  • Frekvencia a trvanie epizód sa počas dospievania zvyšovali, vyskytovali sa každé 2 dni a trvali až 8 hodín.
  • Pacient nedosiahol žiadne vývinové medzníky, zostal neverbálny.
  • Nestabilita telesnej teploty, hypotenzia.
  • Ťažká nespavosť.
  • Predtým liečený haloperidolom, čo viedlo k zvýšeniu frekvencie okulogyrických kríz a dystonických príznakov.


  Laboratórny nález1,2
 • Metabolický skríning: normálny.
 • Plazmatická aktivita dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín: nezistiteľná.

 • Analýza metabolitov neurotransmiterov v CSF
  Metabolity Výsledok
  3-OMD 539 nmol/L Vysoký
  5-HIAA 24 nmol/L* Nízky
  HVA 50 nmol/L* Nízky
  Pteríny Normálne Normálny

  3-OMD = 3-0-metyldopa, 5-HIAA = kyselina 5-hydroxyindoloctová, CSF = mozgovomiechový mok, HVA = kyselina homovanilová.

  *Skutočné hodnoty pre túto prípadovú štúdiu o pacientovi neboli k dispozícii, preto boli pridané hypotetické hodnoty. Referenčné rozsahy sa líšia v závislosti od laboratória. Hypotetické hodnoty vychádzajú z referenčných rozsahov 63 – 503 nmol/l pre 5-HIAA a 176 – 955 nmol/l pre HVA.1  ZAREGISTRUJTE SA A DOZVIETE SA VIAC O DIAGNOSTICKÝCH TESTOCH PRI PODOZRENÍ NA NEDOSTATOK DEKARBOXYLÁZY AROMATICKÝCH L-AMINOKYSELÍN


  Získať viac informácií

  Literatúra: 1. Swoboda KJ, Hyland K, Goldstein DS, et al. Clinical and therapeutic observations in aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency. Neurology. 1999;53(6):1205-1211. 2. Anselm IA, Darras BT. Catecholamine toxicity in aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency. Pediatr Neurol. 2006;35(2):142-144..