Diagnostický prístup k nedostatku dekarboxylázy aromatických
L-aminokyselín.


Včasná identifikácia môže pomôcť zlepšiť starostlivosť a manažment pacientov s nedostatkom dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín.1-3

Postupy diagnostiky pri podozrení na nedostatok dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín.2,4


 

V súčasnosti môžu pomôcť diagnostikovať nedostatok dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín tieto základné testy.2

Vykonať2 Interpretovať2 Potvrdiť genetickým testovaním2
 • Vyšetrenie panelu metabolitov neurotransmiterov z CSF.

 • Vyšetrenie plazmatickej aktivity enzýmov.
 • Znížené hodnoty HVA, 5-HIAA, a
  MHPG; zvýšené hladiny 3-OMD,
  L-dopa, a 5-HTP, a normálne pteríny v CSF.

A/ALEBO

 • Nízka plazmatická aktivita enzýmu dekarboxyláza aromatických L-aminokyselín.

 • Zvýšená hladina VLA v moči.
 • Mutácie v géne pre DDC.
 • 3-OMD = 3-0-metyldopa, 5-HIAA = kyselina 5-hydroxyindoloctová, 5-HTP = 5-hydroxytryptofán, CSF = mozgovomiechový mok, HVA = kyselina homovanilová, L-dopa = L-3,4-dihydroxyfenylalanín, MHPG = 3-metoxy-4-hydroxyfenylglykol, VLA = kyselina vanilátová.

  Ďalšie diagnostické vyšetrenia, ktoré môžu byť užitočné.2


 • Meranie hladiny 3-OMD v krvi.

 • Analýza organických kyselín v moči.
 •  

  Diagnostické preskúmanie nedostatku dekarboxylázy aromatických
  L-aminokyselín.

  Krvná plazma CSF Genetické testovanie

  Znížená aktivita enzýmu
  dekarboxyláza aromatických
  L-aminokyselín
  Vysoká hladina
  3-OMD
  L-dopa
  5-HTP
  Nízka hladina
  5-HIAA
  HVA
  MHPG
  Normálne pteríny
  Varianty
  v géne pre DDC

  Odborné usmernenia odporúčajú potvrdiť diagnózu nedostatku dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín genetickým testom.2

  Čo ešte zvážiť pri podozrení na nedostatok dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín:

 • pri diagnostike vám môžu pomôcť ďalšie špecializácie, napríklad špecialista na pohybové poruchy alebo klinický genetik,

 • zvážte konzultáciu s odborníkmi z akademických centier, ktorí majú skúsenosti s diagnostikou a manažmentom zriedkavých ochorení.


 • ZAREGISTRUJTE SA A SPOZNAJTE PRÍZNAKY, KTORÉ BY MALI VIESŤ K VYŠETRENIU NA NEDOSTATOK DEKARBOXYLÁZY AROMATICKÝCH L-AMINOKYSELÍN


  Získať viac informácií

  Literatúra: 1. Manegold C, Hoffmann GF, Degen I, et al. Aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency: clinical features, drug therapy and follow-up. J Inherit Metab Dis. 2009;32(3):371-380. 2. Wassenberg T, Molero-Luis M, Jeltsch K, et al. Consensus guideline for the diagnosis and treatment of aromatic l-amino acid decarboxylase (AADC) deficiency. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):12. doi: 10.1186/s13023-016-0522-z. 3. Brun L, Ngu LH, Keng WT, et al. Clinical and biochemical features of aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency. Neurology. 2010;75(1):64-71. 4. Garcia-Cazorla A, Duarte S, Serrano M, et al. Mitochondrial diseases mimicking neurotransmitter defects. Mitochondrion. 2008;8(3):273-278.